สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ รับการตรวจราชการจาก​ สพฐ.​ รอบที่​ 1​ ประจำปี​ 2563

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน​ นำโดย​ นายอโณทัย​ ไทยวรรณศรี​ ที่ปรึกด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน​ พร้อมด้วย​ นางสาวจุฑามาศ​ ชีวิตโสภณ​ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี​ และ​ นางวรรณา​ ช่องดารากุล​ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา​ ได้มาติดตามและตรวจราชการตามนโยบายดำเนินการขับเคลื่อนและพัฒนาการบริหารคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในภารกิจยุทธศาสตร์และนโยบายเร่งด่วนของ​ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน​ ณ​ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย​ เขต​ 2​ ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบในภารกิจตามอำนาจหน้าที่​ (Function)​ ตามภารกิจพื้นที่ภูมิภาค(Area). และ​ ภารกิจยุทธศาสตร์และนโยบายเร่งด่วน​ (Agenda)…..

 

นายอโณทัย​ ไทยวรรณศรี​ กล่าวว่าสำหรับการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของ​ สพฐ.​ ในครั้งนี้​ เป็นภารกิจยุทธศาสตร์​ และนโยบายเร่งด่วนที่ให้ความสำคัญต่อผู้เรียนสูงสุด​ โดยใช้หลักกระจายอำนาจ​ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบที่เข้มแข็ง​ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด….

เป็นการติดตามและตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2563​ รอบที่​ 1​ ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม​ 2562​ -​ เดือนมีนาคม​ 2563​ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย​ และแก้ไขปัญหา​ อุปสรรคต่างๆอันเกิดจากการดำเนินงาน​ ของงาน/โครงการ​ จำนวน​ 14 งาน​ แต่ละงานแบ่งออกเป็น​ 4​ ด้าน​ คือ​ 1.การสร้างความรู้ความเข้าใจ​ 2.เป้าหมายความสำเร็จ​ 3.ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน​ และ​ 4.ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน​ ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง

นายเปรม​ คำวัฒนา​ ผอ.สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ ได้กล่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ ยังได้ดำเนินกิจกรรมอื่นๆเพื่อพัฒนาการศึกษาควบคู่ไปกับกิจกรรมทั้ง​ 14​ งาน​ ที่สำคัญๆอีกด้วย..

กิจกรรมอื่นๆได้แก่

1.กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน​ โดยใช้กระบวนการลูกเสือ​ ยุวกาชาด​ ทุกวันพุธ

 

2.การประเมินครูผู้ช่วย

3.การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการเด็กพิการ​ ยากจน​ ด้อยโอกาส​ เพื่อพัฒนาการศึกษา​ สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2

นายอโณทัย​ ไทยวรรณศรี​ กล่าวสรุปผลการติดตามปละการตรวจราชการ​ และกล่าวชื่นชมในการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย​ เขต​ 2​ ที่นำนโยบาย​ สพฐ.​ ไปสู่การปฏิบัติ​ สามารถเป็นแบบอย่างให้กับเขตอื่นๆได้….