รองเลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยมการจับฉลากนักเรียน

วันที่ 15 มีนาคม 2563โรงเรียนอนุบาลสามเสน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ดำเนินการจับฉลากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติโดยได้รับเกียรติจาก นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย นางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เข้าตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยด้วย

ทั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมจับฉลาก 120 คน แต่สามารถรับได้ 28 คน โดยได้มีมาตรการในการคัดกรองผู้ปกครองและนักเรียนก่อนเข้าสถานศึกษาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-2019)

ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม รายงาน