สพม.3 จัดกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พร้อมด้วยนางนฤนันท์ เพชรสุวรรณ รองผู้อำนวยการ สพม.3 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ สพม.3 จัดกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประกอบด้วย การเข้าแถวเคารพธงชาติ การสวดมนต์ไหว้พระ การกล่าวคำปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี ตลอดจนการแจ้งข่าวสารการศึกษา การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อาทิ การกินร้อน ช้อนส่วนตัว แก้วน้ำส่วนตัว ล้างมือให้สะอาด ด้วยน้ำ สบู่ หรือเจลล้างมือ ตลอดจนแอลกอฮอล์ บ่อย ๆ และงดกิจกรรมที่จะพบปะผู้คนจำนวนมาก หรือสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่รู้สึกไม่สบาย ซึ่งขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้สั่งการให้งดการทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำให้มีการรวมตัวของคนเป็นจำนวนมาก ๆ เป็นต้น โดยมีบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน