สพป.พิษณุโลก เขต 2 อบรมวิชาการ กิจการลูกเสือ ผู้บริหารสถานศึกษาใหม่

นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ ด้านวิชาการและกิจการลูกเสือ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ขับเคลื่อนการบรหารงานด้านวิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป  และพัฒนาศักยภาพด้านกิจการลูกเสือ ส่งเสริมสนับสนุนกิจการลูกเสือของสถานศึกษา และเขตพื้นที่ให้มีความก้าวหน้า โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ จำนวน 28 คน เข้ารับการอบรม ในวันที่ 12 – 13 มีนาคม 2563 ณ นะโมแลนด์ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์