สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ดำเนินกิจกรรมหน้าเสาธง ครั้งที่ 10/2563

      วันที่ 16 มีนาคม  2563   นายสุชีพ ช่วยแก้ว  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต 2   พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด  ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ  สวดมนต์ ยืนสงบนิ่ง แผ่เมตตา  กล่าวปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา   และพระมหากษัตริย์  และการเป็นข้าราชการที่ดี   มีระเบียบวินัย   รู้หน้าที่   มีความซื่อสัตย์สุจริต  และมีจิตสาธารณะ ขานรับนโยบายเขตสุจริตของรัฐบาล