ประชุมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

วันที่ 16 มีนาคม 2563 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1 เป็นประธานการประชุมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมตาม่องล่าย สพป.ปข.1

 

  

ชมภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่