สพม.34 ต้อนรับศึกษานิเทศก์ใหม่

วันที่ 16  มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายเฉิดพันธุ์  ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย ดร.เสน่ห์ กรแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์  ให้การต้อนรับ ดร.วิทยา พัฒนเมธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม , ดร.ชวินทร์ณวัฒน์ ณ ลำพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่, นายวุฒิพงษ์   นามวงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 และคณะข้าราชการครู  ในโอกาสเดินทางมาส่ง  นางพัชรินทร์ กันวะนา ข้าราชการครูโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม  ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ณ ห้องประชุม 1  ชั้น 4