บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ล้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อสำนักงาน

บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ล้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อสำนักงาน

..**16 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายประหยัด  สุขขี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  2  (ผอ.สพป.นศ.2)  ประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)           ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

.**นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.นศ.2  เปิดเผยว่า กิจกรรม  Big Cleaning Day ที่จัดขึ้นในวันนี้ เพื่อให้บุคลากรร่วมป้องกันการแพร่เชื้อ เช่นให้ทุกคนใส่หน้ากากอนามัย  ล้างมือบ่อย ๆ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดบริเวณโต๊ะทำงาน ประตู และบริเวณต่างๆ ของสำนักงาน รวมทั้งกำชับไม่ให้ไปร่วมกิจกรรมที่มีผู้คนมากๆ  หรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ขอให้ทุกคนตระหนักในการรักษาตนเองให้รอดปลอดภัยจากเชื้อโรคดังกล่าว แต่ขออย่าตระหนกจนไม่สามารถปฏิบัติภารกิจใดๆ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนปลอดภัยโดยการร่วมมือป้องกัน

..**ด้านนางสาวสุฎารัตน์  เกษา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและให้หน่วยงานภายในสังกัดมีระบบบริหารและการจัดการที่ดี สามารถพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน ในกิจกรรม ๕ ส ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย พร้อมทั้งเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) โดยภาคเช้าร่วมกันทำความสะอาดบริเวณที่ทำงานของตนเองและภาคบ่ายจะมีการล้างสำนักงาน เช็ด ฉีด น้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (Covid – 19) สามารถสร้างสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม และสร้างความมั่นใจแก่ผู้มารับบริการต่อไปได้