นายศรีชัย พรประชาธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมรร.วัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)

วันที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายศรีชัย พรประชาธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการตรวจราชการ การจัดการเรียนสอนที่เชื่อมโยงทักษะอาชีพ ของโรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) อ.เมือง จ.พิษณุโลก  นักเรียนมีความรู้ ความสามารถในหลากหลายอาชีพ อาทิเช่น งานจักสาน  งานผ้า งานประดิษฐ์  ช่างตัดผม งานประกอบอาหาร และงานเกษตรกรรม เป็นต้น โดยมีนายวสันต์ ศรีประดู่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์  นายธวัช  สิงหเดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ นายสุรพล วรินทร์เวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสองแคว นายสัมฤทธิ์ กุลคง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก นางไพทิพย์ โกทัน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยางเอน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมให้การต้อนรับ นำเยี่ยมชมกิจกรรม

https://www.facebook.com/pg/educationplk1/photos/?tab=album&album_id=3552021158201431

 

ปชส.สพป.พิษณุโลก เขต 1:ภาพ/ข่าว