สพป.ลพบุรี เขต 1 > ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนวัดโบสถ์

วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-12.00 น. >> นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวภคจิรา จันทร์แดง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางบังอร เทียนสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนายนรากรณ์ พุทธวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลพบุรี เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมและติดตามผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับและนำชมสถานที่ต่าง ๆ ภายในบริเวณโรงเรียนวัดโบสถ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1 : รายงาน/นายนรากรณ์ พุทธวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการและโรงเรียนวัดโบสถ์ : ถ่ายภาพ…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)