สพม.36 รับรายงานตัวศึกษานิเทศก์ใหม่ จำนวน 7 ราย

วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางโสภา ชวนวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานในการรับรายงานตัวศึกษานิเทศก์ใหม่ จำนวน 7 ราย ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  ตามรายละเอียดเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามผลการคัดเลือกตำแหน่งศึกษานิเทศก์ แนบท้ายคำสั่งสำนักงานศึษาธิการจังหวัดเชียงราย ที่ 218/2563 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563 โดยมีรายชื่อดังนี้ 1.) นายสุรพล วงศ์สรรคกร 2.) น.ส.วรนุช ประมวงการ 3.) นางธิรัฐรัตน์ สิงห์แก้ว 4.) นายศวรรธน์ วิญญารัตน์ 5.) น.ส.รัมภณัฎญ์ อภิวัฒน์ภิญโญ 6.) นายอภิวัฒน์ อะภิวงษา 7.) น.ส.บาหยัน คงชู/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว