ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการ ของ สพฐ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 1

วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 มอบหมายให้นายอับดุลลายิด เบ็ญฮาวัน รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการ ของ สพฐ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 1 พร้อมด้วยนายเล็ก เกียรติขจรเดช รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 นายพลวัฒน์ บุญช่วย รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับคณะ และการนำเสนอตามตัวชี้วัดในแต่ละประเด็นนโยบาย ณ ห้องประชุมชบาเงิน สพป.ปัตตานี เขต 1