การประกวดรางวัล OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเหนือ

วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธญมศึกษา เขต 36 เป็นคณะกรรมการการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS )  ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว