สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดทำโครงการนิเทศ สังเกตุ การสอนวิชาวิทยาการคำนวณระดับปฐมวัยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์นำโดย นางปรวีณ เลิศสุขและคณะ นิเทศสังเกตุการณ์สอนวิชาวิทยาการคำนาณ ระดับชั้นปฐมวัย ณ โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ อำเภอท่าชนะ โดยมีนายธวัช เฮ่าหนู ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ การดำเนินการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงรียนในสังกัด โดยได้คัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการนิเทศดังกล่าว จำนวน 10 โรงเรียน ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2