สพป.ชัยนาท ต้อนรับรองเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 16 มี.ค.63 เวลา 14.00 น. นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือจังหวัดชัยนาท ค่ายยุวชนทหารจังหวัดชัยนาท และมอบนโยบายการปฏิบัติงานค่ายลูกเสือให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งติดตามการใช้จ่ายงบประมาณพัฒนาค่ายลูกเสือ โดย นางสาวลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พร้อม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท คณะวิทยากรลูกเสือจังหวัดชัยนาท และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ร่วมต้อนรับ พร้อมรายงานผลการดำเนินงานค่ายลูกเสือ  ณ. ห้องประชุมเจ้าสามพระยา สพป.ชัยนาท