++สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลย้ายครู ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2563+++

^^^วันอังคาร ที่ 17  เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.30 น.  ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1   ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่ง ครู  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่ 2/2563 เพื่อให้เป็นไปตามองค์ประกอบการย้ายที่ ก.ค.ศ.กำหนด และรายละเอียดตัวชี้วัดที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด   ณ  ห้องประชุม 2  ชั้น 3  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 +++ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน+++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน