สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ร่วมสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน

วันอังคาร ที่ 17 มีนาคม 2563 ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ร่วมสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน เพื่อเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าท้องถิ่น รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เกิดกระแสความนิยมการแต่งกายผ้าไทยแก่ประชาชนทั่วไป โดยมุ่งหวังให้กลุ่มข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างหน่วยงานของรัฐ ใช้ผ้าไทยอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน และ สำนักงานวัฒนธรรมประสานความร่วมมือ ร่วมการสืบสานอนุรักษ์ผ้าท้องถิ่นไทย ให้คงคู่อยู่ในแผ่นดินสืบไป รวมถึงเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการ สร้างงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับชุมชนในท้องถิ่น โดยร่วมกันสวมใส่ผ้าไทยทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1     จึงร่วมรณรงค์และเชิญชวนให้ทุกท่านสวมใส่ผ้าไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการธำรงค์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทยพร้อมทั้งสนับสนุนการกระจายรายได้ สร้างงานสร้างอาชีพให้ชุมชนในท้องถิ่น และส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย “ยิ้มไหว้ ทักทาย ทันสมัย วินัยเยี่ยม” ของสำนักงานเขตพื้นที่       การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ สืบต่อไป

      

      ชมภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่