สพม.39 ขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา

วันที่ 16 มีนาคม 2563 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มอบหมายให้นายวณัฐพงศ์ ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2560 ให้สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการตามมาตรการและแนวทางยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงมีนโยบายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการสู่การปฏิบัติและเห็นผลอย่างแท้จริง ณ ห้องประชุมขวัญชนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

Alisa Pratumpo