ผอ.สพป.ศรีสะเกษศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานพิธีมอบบ้านให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา กลุ่มโรงเรียนมออีแดง โครงการ “จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ซ่อมสร้างบ้านให้กับนักเรียน”

นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีสะเกษศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานพิธีมอบบ้านให้กับเด็กชายสิทธิพันธ์ หลอดทองนักเรียนชั้นป.6 เด็กชายธีรพงศ์ หงส์สิงห์ และ เด็กชายธีรศักดิ์ หงส์สิงห์ นักเรียนชั้นป.4 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา กลุ่มโรงเรียนมออีแดง ซึ่งได้รับคัดเลือกในโครงการ “จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ซ่อมสร้างบ้านให้กับนักเรียน” พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และผู้นำชุมชนกลุ่มโรงเรียนมออีแดง ณ บ้านหนองเม็ก ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ แรงงาน วัสดุ จากผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียนกลุ่มโรงเรียนมออีแดง ผู้นำชุมชนชาวบ้านหนองเม็ก หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมสนับสนุนในการก่อสร้าง ขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้