ผอ.สพป.ศรีสะเกษศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานพิธีมอบบ้านให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านด่าน กลุ่มโรงเรียนมออีแดง ในโครงการ “จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ซ่อมสร้างบ้านให้กับนักเรียน”

นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีสะเกษศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานพิธีมอบบ้านให้กับเด็กชายมงคลศิริ มาติวงษ์ นักเรียนชั้นป.5 โรงเรียนบ้านด่าน กลุ่มโรงเรียนมออีแดง ซึ่งได้รับคัดเลือกในโครงการ “จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ซ่อมสร้างบ้านให้กับนักเรียน” พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และผู้นำชุมชนกลุ่มโรงเรียนมออีแดง ณ บ้านด่านใต้ ต.ภูผาหมอก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ แรงงาน วัสดุ จากผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียนกลุ่มโรงเรียนมออีแดง ผู้นำชุมชนชาวบ้านด่าน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมสนับสนุนในการก่อสร้าง ขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้