รองผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประเมินติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานนิเทศการศึกษา

รองผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1ประเมินติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานนิเทศการศึกษา

วันที่ 17 มีนาคม 2563 นายทินกร หมวกแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ประธานคณะกรรมการประเมินติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานนิเทศการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนบ้านหนองหลวง พร้อมด้วย นางสุภา สุขป้อม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประกอบด้วย นายเจริญ เอี่ยมม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจิก นายจตุภูมิ ประพัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจันทิมา นายราเชนต์ รุกขชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุรเดชสามัคคี นางสาวสุดารัตน์ แจงทอง ครูรักษาการโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี พร้อมด้วยคณะครู ทั้ง 4 โรงเรียน ร่วมกันนำเสนอผลการดำเนินงานฯ และให้การต้อนรับ