ร.ร.ศรีสองรักษ์วิทยา สพม.19 จัดประชุมผู้ปกครองกลางแจ้ง ป้องกัน COVID-19

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ดร.จิตติศักดิ์  นามวงษา  ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา อ.ด่านซ้าย จ.เลย เปิดเผยว่า โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) ได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติในการรับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยรับมอบตัวนักเรียน และจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียน บริเวณลานกลางแจ้งหน้าเสาธง ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกและไม่แออัด แทนการประชุมในห้องประชุมของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SC (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) MEP (Mini English Program) และห้องเรียนกีฬา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวนกว่า 90 คน

………………………………………..

ขอขอบคุณข้อมูลจาก ดร.จิตติศักดิ์ นามวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม.19