สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ จัดกิจกรรมBig Cleaning Day เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิค ๑๙

วันที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี สุพจน์  บุญยืน รองผู้อำนวยการสำนักงานงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ กล่าวเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยมี นายปริญญา นวลรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และลูกจ้างในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒  ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิค ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ ( COVID – ๑๙) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ โดยมีการมอบหน้ากากอนาอนามัย น้ำยาทำความสะอาด น้ำยาฆ่าเชื้อโรค พร้อมอุปกรณ์ในการทำความสะอาด เพื่อทำความสะอาดบริเวณโต๊ะทำงาน อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานของตนเอง และร่วมกันทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงาน และอาคารประกอบ อาคารโดมอเนกประสงค์ ห้องน้ำ และบริเวณโดยรอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒