สพป.สระบุรี เขต ๒ ไม่นิ่งนอนใจ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกัน COVID-19

เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒  ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า COVID – 19 โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายอุทัย สังข์วงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองแคฯ ให้การสนับสนุนอุปกรณ์และบุคลากร นายจุมพต  แก้วศรี  ครู โรงเรียนอนุบาลหนองแคฯ ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทั้งภายในและภายนอกสำนักงานและทุกอาคาร โดยมี นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ คอยกำกับดูแล.. ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้