สพป.ชัยภูมิ เขต 3 แสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) ตัวแทนระดับจังหวัด เข้าร่วมแข่งขันประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับภาค

วันที่ 18 มีนาคม 2563 นายนันทพงศ์ รัตนเสริมพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) อ.บำเหน็จณรงค์ คณะครู นักเรียน ได้เข้ากราบขอพรนายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ  ประจำปี พ.ศ.2563 ระดับจังหวัด ประเภททีมหญิงล้วน ระดับประถมศึกษา ได้เป็นตัวแทนเข้าประกวดแข่งขันในระดับภาค(คณะสงฆ์ภาค 11)  โดยท่าน ผอ.เขตฯได้กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมลูกๆนักเรียน ,ครูผู้ฝึกสอน ,ผู้บริหารโรงเรียน และขอบคุณ อวยพรขอให้ทีมประสบผลสำเร็จนำความภาคภูมิใจกลับมาให้โรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป