สพป.สระบุรี เขต ๒ รวมพลังร่วมคิด กลั่นกรองนโยบายและแนวทางเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ “ห้องเรียนคุณภาพ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

** วันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกรั่นกรองนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ “ห้องเรียนคุณภาพ” โดยมี นายเล็ก ทาเพชร, นางสาวอุทุมพร แจ่มเมือง รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒, ผู้อำนวยวการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเเทศก์ทุกท่าน และผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งร่วมกันคิดพิจารณา โดยแบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม ๔ ประเด็น แล้วนำมาร่วมกันวิเคราะห์ ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ทั้งนี้ ผู้จัดประชุมได้จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลล้างมือไว้บริการผู้เข้าประชุมดังกล่าวด้วย เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า COVID-19

สุกัญญา หมั่นจิตร์
Latest posts by สุกัญญา หมั่นจิตร์ (see all)