ประชุมคณะกรรมการ คัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุนการศึกษา (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 12

วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ คัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุนการศึกษา (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 12 ประจำปี 2563 จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมพวงแสด ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ตัวแทนภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปีนี้มีนักเรียนที่มี่คุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 17 คน เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของระดับจังหวัด จำนวน 5 คน/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว