สพป.พัทลุง เขต ๑ รวมพลังจัด Big Cleaning Day ต้าน COVID 19

สพป.พัทลุง เขต ๑ รวมพลังจัด Big Cleaning Day ต้าน COVID 19
………………………………..
วันนี้เวลา 09.00 น. (18 มีนาคม 2563) นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๑ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ต้านไวรัส COVID 19 ขึ้น ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑
นายสุนาจ กล่าวว่า จากสถานการณ์ ไวรัสโคโรน่า 2019 ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลกนั้น รวมถึงประเทศไทยด้วยนั้น ในส่วนของ สพป.พัทลุง เขต ๑ ได้มีมาตรการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่มาตลอด พร้อมทั้งให้ติดตามข้อมูลข่าวสารเป็นระยะ นอกจากนี้ได้ขอความร่วมมือจากทุกคนในการดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าวอย่างเคร่งครัดตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ สำนักงานของเรายังได้จัดให้มีจุดการล้างมือด้วยเจลฆ่าเชื้อโรคหลายจุด เช่น จุดการลงเวลามาปฏิบัติราชการ จุดบริเวณหน้าห้องประชุม ห้องน้ำ และตามจุดของแต่ละกลุ่มมงานด้วย
นอกเหนือจากมาตรการดังกล่าวแล้ว ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์เราจะจัดให้มีการ Big Cleaning Day ในพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ที่จับประตู และในส่วนที่ต้องสัมผัสบ่อย ๆ ตลอดจนยานพาหนะของสำนักงาน เพื่อให้แน่ใจว่าบุคลากรทุกคนได้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัยตลอดเวลา

ศริราณี พรหมบังเกิด