สพป.เชียงราย เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้ง 11/2563

วันที่ 18 มีนาคม 2563 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมรับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 11/2563 เพื่อรับมอบนโยบายการศึกษา ข้อราชการ และแนวทางการจัดการเรียนรู้ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และติดตามมอบหมายให้ส่วนราชการในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 ดำเนินการตามแนวทาง และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมมอบหมายนโยบายและแนวทางการปฎิบัติที่สำคัญได้แก่ มาตรการป้องกัน เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 กำหนดรณรงค์ทำความสะอาดสำนักงาน Big Cleaning day โดยใช้น้ำยาฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค การติดตามความพร้อมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้นวัตกรรมการประชุมทางไกลเพื่ออำนวยความสะดวกและมีส่วนช่วยในการควบคุมปัญหาสุขภาพ ในประชากรระบาดวิทยา และประกาศนโยบายและเจตจำนงการขับเคลื่อนคุณธรรมของ สพป.เชียงราย เขต 1 ประจำปี 2563 เน้นยึดหลักพอเพียง มีวินัย สุจริตและจิตอาสา เป็นต้น ณ ห้องประชุมพวงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 อ.เมือง จ.เชียงราย