สพป.สิงห์บุรี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ฆ่าเชื้อโควิด-19

วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 15.30 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี นำคณะบุคลากร สพป.สิงห์บุรี ทำความสะอาดเช็คล้างบริเวณต่างๆ ของสำนักงาน เน้นการเช็ดล้างทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสร่วม เช่น ราวบันได มือจับประตู หน้าต่าง โต๊ะทำงาน โทรศัพท์ พัดลม ตู้เก็บเอกสาร ห้องน้ำ ห้องประชุม เป็นต้น เพื่อร่วมใจต้านภัยโรคติดเชื้อไวรัส COVID-2019 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ พร้อมกำชับให้ทุกคนติดตามสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆและการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่ง สพป.สิงห์บุรี มีมาตรการป้องกันเชือ้ไวรัส COVID-19 โดยการตั้งเจลแอลกอฮอล์ล้างมือหน้าประตูทางเข้าสำนักงาน และกำชับให้บุคลากรทุกคนล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อนเข้าสำนักงาน