สพม.34 ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงเรียน สหวิทยาเขตกลุ่มดอยสัพพัญญู ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 19 มีนาคม 2563 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ประธานสหวิทยาเขตกลุ่มดอยสัพพัญญู และนางธัญสุตา อุดมศิลปทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนสหวิทยาเขตกลุ่มดอยสัพพัญญู ประกอบด้วย โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ โรงเรียนสารภีพิทยาคม โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม โรงเรียนสองแคววิทยาคม โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ โรงเรียนสันติสุข จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563 โอกาสนี้ ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกโรงเรียน นำเสนอผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน ณ ห้องประชุมโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพ : ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม