สพป.นครพนม มอบเงินบริจาคและสิ่งของที่จำเป็นฯ

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ พร้อมด้วย นางอมรรัตน์ สุทธิสาร รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมคณะ มอบเงินบริจาคและสิ่งของที่จำเป็น เป็นการบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือเบื้องต้น มอบแก่ครอบครัวของนักเรียน ด.ญ.ณัฐวิภา สอนสา นร.ชั้นป.๖ รร.บ้านดงมะเอกที่ประสบอัคคีภัยเพลิงไหม้เสียหายทั้งหลัง