ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ออกประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในรอบระยะเวลา 1 ปี ร.ร.บ้านโพนแดง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 16 มีนาคม 2563 ที่โรงเรียนบ้านโพนแดง ตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประธานกรรมการประเมินฯ พร้อมด้วย นายสมสุข สายเพชร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ นายอนุศักดิ์ พันธ์งาม ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต กรรมการและเลขานุการ ได้เดินทางไปประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในรอบระยะเวลา 1 ปี ของ นายทวีศักดิ์ สังวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนแดง และเปิดโรงภาพยนตร์ โพนแดง เธียร์เตอร์ โดยยึดหลัก “คุณธรรม คุณภาพ เป็นเลิศ” พัฒนา ยึดเด็กนักเรียน ชุมชน โดยมี หลวงปู่เหล็ก วัดบ้านก่อ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเสนอผลการปฏิบัติงานในรอบปี และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้ด้วย///// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

Parichat Ardsamdang