สพป.ชม.2 รุดให้ความช่วยเหลือความช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัยไฟไหม้บ้าน

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 พร้อมด้วยนายบรรจงศักดิ์ สมส่วน รองผอ.สพป.เชียงใหม่เขต 2 และคณะทีมบริหารองค์กรและกลุ่มอำนวยการ เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจและมอบปัจจัยและสิ่งของ กรณีเกิดเหตุไฟไหม้บ้านพักของ ด.ญ. กัญญารัตน์  ลุงจาย นักเรียน ชั้นป.1 และ ด.ญ.จรวยพร  ลุงจาย นักเรียนชั้น ม.3 ร.ร.บ้านหนองปลามัน อ.แม่ริม เกิดเหตุไฟไหม้ ณ บ้านเลขที่ 23/18 ม.3 บ้านห้วยทราย ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ที่ประสบอัคคีภัยไฟไหม้บ้านวอดทั้งหลังค่าเสียหายประมาณ 100,000 บาท โดยเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ผู้อำนวยการสพป.เชียงใหม่ เขต 2 ได้มอบหมายให้ ดร.สมนึก นาห้วยทราย และนายบรรจงศักดิ์ สมส่วน รองผอ.สพป.เชียงใหม่เขต 2 และคณะกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำสิ่งของที่จำเป็นไปมอบให้ทางครอบครัวผู้ประสบภัยในเบื้องต้น

 

ในการนี้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนดังกล่าว เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน รวมทั้งสิ้น  8,140 บาท ดังนี้ 1. กองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2  จำนวน 2,000 บาท 2. กองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบความเดือดร้อนฉุกเฉินฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี จำนวน 4,000 บาท 3. ข้าราชการครู ลูกจ้างและนักเรียนในสังกัดสพป.เชียงใหม่เขต 2 จำนวน 2,140 บาท

แต่อย่างไรก็ตามในการช่วยเหลือเบื้องต้นอาจยังไม่เพียงพอ ทางโรงเรียนจึงขอความอนุเคราะห์ท่านที่ต้องการให้ความช่วยเหลือโดยสามารถบริจาคเงินที่บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ริม เลขที่บัญชี 515-0-52303-8 ชื่อบัญชี โรงเรียนบ้านหนองปลามันเพื่อการบริจาคในระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-donation หรือบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคได้ที่โณงเรียนบ้านหนองปลามัน สำหรับท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ ช่วยเหลือมาแล้วโปรดแจ้ง นายถนอมศักดิ์  ปัญญาแก้ว ผอ.ร.ร.บ้านหนองปลามัน หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 091-852-4337