สพม.36 ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ พระธรรมราชานุวัตร อดีตเจ้าคณะภาค 6 อดีตเจ้าคณะวัดพระแก้ว

วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 17.30 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงาน เข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ พระธรรมราชานุวัตร อดีตเจ้าคณะภาค 6 อดีตเจ้าคณะวัดพระแก้ว ณ บริเวณลานกลาง 2 วัดพระแก้ว พระอารามหลวง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการ​จังหวัด​เชียงราย​ เป็น​ประธานในพิธีสวดพระอภิธรรม​ และมี พระรัตนมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย พระเถรานุเถระ พระภิกษุสามเณร รวมทั้ง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ตลอดทั้ง คณะสงฆ์ในจังหวัดเชียงราย และต่างจังหวัด พุทธศาสนิกชนคณะศรัทธาและศิษย์ยานุศิษย์ ร่วมในพิธีนี้ด้วย/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว