สพม.15 รับการตรวจราชการจาก สพฐ. รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 19 มีนาคม 2563 นายสุธี บุญญะถิติ ผอ.สพม.15 นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผอ.สพม.15 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับการตรวจราชการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1 และรายงานนำเสนอความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายการขับเคลื่อนและพัฒนาการบริหารคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานใน 14 ประเด็น ต่อผู้ตรวจราชการของ สพฐ. โดยมีดร.ชนะ สุ่มมาตย์ รองผอ.สพม.2 ปฏิบัติหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการแนะแนว ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ ห้องประชุมบำรุง สพม.15 จังหวัดนราธิวาส