สพป.สระบุรี เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ โดยมี นางวราภรณ์ ศรีภานุมาต ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการพร้อมทั้งผู้เกี่ยวข้องประชุมร่วมกัน อนึ่ง เป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านก่อนเข้าประชุมต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่จัดเตรียมไว้ให้และสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าก่อนเข้าประชุม  ณ ห้องประชุมรวมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒

สุกัญญา หมั่นจิตร์
Latest posts by สุกัญญา หมั่นจิตร์ (see all)