สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day  ต้านภัย COVID – 19”

วันที่ 19  มีนาคม 2563  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  นำโดยนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 “จัดกิจกรรมทำความสะอาด  Big  Cleaning Day” เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  มีความตระหนักในการเฝ้าระวังและป้องกันโรค COVID –19  โดยร่วมกันทำความสะอาดสถานที่ทำงาน รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ในสำนักงาน และจุดเสี่ยงต่างๆ  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19