สพม.20 พร้อมรับมือ Covid-19 ผุดไอเดียประชุมบุคลากรด้วยระบบ Conference พร้อมทำงานได้ทุกที่

 

ดร.วิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประชุมบุคลากรประจำเดือนมีนาคม ด้วยระบบ Conference ภายในสำนักงานเขต ผ่านโปรแกรม Hangouts Meet เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 โดยเป็นการประชุมผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ โดยบุคลากรไม่ต้องเข้าห้องประชุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน หากต้องมีการทำงานที่บ้าน เพื่อจะได้มีช่องทางในการติดต่อสื่อสาร ประสานข้อราชการต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้บุคลากรสามารถเข้าร่วมประชุมได้ตลอด แม้มีภารกิจอยู่นอกสำนักงานหรืออยู่ต่างจังหวัด