สพป.อุดรธานี เขต 1 ประชุมเจ้าหน้าที่ ผ่านแอปพลิเคชั่น “Zoom Cloud Meetings”

วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom Cloud Meetings โดยมีวาระการประชุมเกี่ยวกับ การเลื่อนเงินเดือน การรายงานและประเมินผลการปฎิบัติหน้าที่ และการวางมาตรการในการทำงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการงานในสำนักงานเขตพื้นที่ เพื่อให้สามารถดำเนินการต่อไปได้ และไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารจัดการศึกษา ในการนี้มี รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมผ่านแอปพลิเคชั่น แยกประชุมตามกลุ่มที่สังกัด โดยผลการใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่นเป็นไปด้วยดี ณ สพป.อุดรธานี เขต 1 อ.เมือง จ.อุดรธานี