สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ต้านภัย COVID-2019

วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 16.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day รอบบริเวณ อาคารสำนักงาน นำโดยนายธิติวุฒิ นาคุณทรง,นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมกันล้างทำความสะอาดบริเวณรอบอาคารสำนักงานทั้ง 2 อาคาร โดยได้รับความอนุเคราะห์รถฉีดน้ำจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลจัตุรัส ได้ให้เจ้าหน้าที่มาฉีดน้ำล้างทำความสะอาดบริเวณรอบอาคารสำนักงานทั้ง 2 อาคาร และบริเวณโรงจอดรถยนต์ ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ได้ตระหนักถึงภัยร้ายแรงจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กำลังระบาดอยู่หลายประเทศทั่วโลก ร่วมทั้งประเทศไทย จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อร่วมมาตรการการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว