สพป.หนองคาย เขต 1 จัดทำหน้ากากเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2563  ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวรุ่งนภา  ธิศรี รองผอ.สพป.นค.1  นำบุคลากรในสังกัด จัดทำหน้ากากเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันได้เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ได้แพร่กระจายไปในหลายพื้นที่ทำให้มีผู้ติดเชื้อดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น และหน้ากากอนามัยเป็นที่ขาดแคลนโดยทั่วไป ผอ.สพป.นค.1 จึงได้เชิญชวนบุคลากรในสังกัดร่วมกันจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเองและบุคลากรในสังกัด ณ ห้องประชุมพระสุก สพป.หนองคาย เขต 1