ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 มอบเงินกองทุนสวัสดิการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

วันที่ 17 มีนาคม 2563 นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) มอบเงินกองทุนสวัสดิการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ให้กับ เด็กหญิงปนัดดา สัตถี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดแดง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 2,000 บาท ซึ่งประสบอัคคีภัยทำให้บ้านพักอาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลัง