ที่ปรึกษา สพฐ.เยี่ยมติดตามการจัดงาน OBEC AWARDS ระดับภาคใต้ ครั้ง 9 ประจำปีการศึกษา 2562

ที่ปรึกษา สพฐ.เยี่ยมติดตามการจัดงาน OBEC AWARDS ระดับภาคใต้ ครั้ง 9 ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านนโยบายและแผน เป็นประธานติดตามการคัดเลือกและประเมินหน่วยงานยอดเยี่ยมและบุคคลยอดเยี่ยมในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ภาคใต้ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่ง สพฐ.ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (สพป.นศ.2) เป็นเจ้าภาพการดำเนินงาน โดยมี ดร.สังคม จันทร์วิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ. นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.นศ.2 นายสมชาย รองเหลือ ผอ.สพม.14 นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผอ.สพป.นศ.3 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นศ.4 พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะกรรมการตัดสิน คณะกรรมดำเนินงานและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม ณ หอประชุม โรงเรียนสตรีทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้านนายประหยัด สุขขี กล่าวว่า การดำเนินการจัดงานในครั้งนี้ ทุกคนที่ร่วมกิจกรรม ต้องผ่านการคัดกรองวัดไข้ ตามมาตรการเข้มป้องกันโควิด-19 พร้อมสวมหน้ากากอนามัยและมีเจลฆ่าเชื้อทำความสะอาดบริการ ตลอดการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2563 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริมบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีผลงานยอดเยี่ยม และมีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดี และยอมรับของบุคคลในวิชาชีพและสังคม จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตภาคใต้ จำนวน 36 เขตพื้นที่การศึกษา แบ่งเป็นด้านบริหารจัดการ ด้านวิชาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน และลูกจ้างยอดเยี่ยม รวมผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 185 กิจกรรม รวม 496 คน ซึ่งจะประกาศผลการประกวดระดับภาคใต้ และตัวแทนเข้าประกวดระดับชาติ ในวันที่ 23 มีนาคม 2563 โดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ สรุปตัวแทนแยกตามเขตพื้นที่ ตามลิงค์ http://awards62.obecawards.net/obec-south