ร.ร.ศรีสงครามวิทยา สพม.19 ปลื้มนักเรียนสอบติดคณะแพทย์ศาสตร์ มข.

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 นายกมล เสนานุช ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสงครามวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) พร้อมด้วยผู้บริหารและฝ่ายบริหารวิชาการ ร่วมกัน มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความชื่นชมยินดี กับนางสาววัลย์ลดา เทสี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อ.วังสะพุง จ.เลย ที่สามารถสอบเข้าคณะแพทย์ศาสตร์ ตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทลดความเหลื่อมล้ำ (INCLUSIVE) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

………………………………………

ขอขอบคุณข้อมูลจากนายกมล เสนานุช ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม.19