สพป.ชลบุรี เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 20  มีนาคม 2563  เวลา  09.00 น. นายเต็ม  เสืออ่วม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมจันทนี สพป.ชลบุรี เขต 1  โดยผู้ริหารสถานศึกษาประชุมผ่านช่องทาง Youtube http://gg.gg/chon1-con หรือ http://bit.Iy/2WpbMWO และ facebook.com/chon๑.go.th  ทั้งนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมประชุมทางช่องทางดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน