สพม.22 เข้าร่วมการรณรงค์ “ชาวนครพนมร่วมใจพิฆาตโควิด (COVID-19)”

 

วันอาทิตย์ ที่22 มีนาคม 2563 จังหวัดนครพนม โดย นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำหัวหน้าส่วนราชการทุกแห่ง ข้าราชการ  อปท. และประชาชนจิตอาสา  จัดกิจกรรม Big Cleaning day “ชาวนครพนมร่วมใจพิฆาตโควิด(COVID -19)” ณ.บริเวณเเลนด์มาร์คลานพญาศรีสัตตนาคราช  และบริเวณศูนย์ราชการในจังหวัดนครพนม  เพื่อฆ่าเชื้อไวรัส สร้างความตระหนักให้กับประชาชนและสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22  โดย นายจักราวุธ  สอนโกษา  ผอ.สพม.22 ได้มอบหมายบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมฯนี้ด้วย