สพม.9 กล่าวปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีและปฏิญญาเขตสุจริจ