สพป.ลพบุรี เขต 1 > ร่วมแสดงความยินดีนายปัญญา แก้วเหล็ก ในวาระที่ได้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 1

วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. >> นายไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่ม รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดีายปัญญา แก้วเหล็ก ในวาระที่ได้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ณ ห้องประชุมละโว้ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)