ประชุมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานในการประชุมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  โดยมีนางโสภา ชวนวัน รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคคลากรในสำนักงาน จำนวน 50 คน เข้าร่วมประชุม ซึ่งก่อนการเข้าร่วมประชุม ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และดำเนินการตรวจวัดอุณภูมิในร่างกายทุกคน ก่อนเข้าห้องประชุม ทั้งนี้ เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19/น.ส.กาญจนา ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว